Søk plass

Akademiet for dans

m
o
t
i
o

Motio løfter frem dansere


Motio – akademiet for dans er et forstudium. Vårt mål er å forberede studenter til høyere utdanning og yrkesliv. Gjennom et bredt faglig tilbud utvikler vi studentene til å bli allsidige og til å mestre utfordrende situasjoner. Vårt viktigste fokus er individuell oppfølging og å få fram det beste i hver enkelt elev.

Våre lærere er dedikerte og erfarne. De leverer kvalitet hver dag. Skoleåret varer i 36 uker og skolehverdagen er fra 09.00-16.00. Hos oss får du et praktisk skoleår som gir deg muligheten til å teste egne grenser og gi deg det fokuset og den konsentrasjonen du trenger som danser og musikalartist. Vi er en liten skole som kun tar inn 15 elever og dermed har vi mulighet til å hjelpe de videre i den retning de selv ønsker. I løpet av året har vi besøk av flere dyktige gjestelærere. Studiet er eksklusivt og unikt og avsluttes med forestilling ved en av Sørlandets større scener. Vitnemål utstedes etter fullført studie.

Ballett

Holdning, disiplin, styrke, fleksibilitet, pust og teknikk er temaer for faget. Studentenes fysiske forutsetninger og bevissthet i forhold til egen kropp vil stå i fokus. Undervisningen vil hovedsakelig bestå av ballettklasser. Vanskelighetsgraden vil øke i takt med studentenes forståelse av teknikk og bevegelseskvalitet. Barre au sole vil være en del av faget.

Jazz

Dynamikk, isolasjon, koordinasjon, hurtig temposkifte og musikalitet er temaer for faget. Vi gir studentene en grundig innføring i teknikk og fagdidaktikk. Her fokuseres det på rytmer, energi og kompliserte trinn. Bevegelsesglede og bevisst bruk av forskjellig uttrykk er en viktig del av faget. Innenfor jazzfaget ligger også musikalsjangeren.

Moderne

Flyt, forlengelse, motstand, tyngdekraft og gulvbruk er temaer for faget. Studentene vil bli undervist i releaseteknikk og Grahamteknikk. Vi legger vekt på selvstendige tolkninger og indre fokus. Bevisst bruk av musikk, lyd og pust samt å lære seg aktivt bruk av gulvet. Improvisasjon er en del av faget. Vi jobber med å finne ro og konsentrasjon og å kunne stole på sin egen tolkning. Alt er lov og faget frembringer mye latter og lek.

Sang

På Motio jobber vi utfra forståelsen av at stemmen er en del av kroppen og trenes som en del av kroppen. Vi jobber med bevisstgjøring av stemmens funksjoner og du vil få redskaper som gjør deg i stand til å videreutvikle stemmen din i den retning du ønsker. Faget organiseres som ensemble- gruppeundervisning med stor grad av individuell oppfølging. Temaer i faget er : stemmebruk, sangteknikk, tekstforståelse, grunnleggende musikkteori, grunnleggende hørelære, auditiontrening.

Skuespillteknikk

Faget omhandler felles øvelser som åpner sansene og utvider tilgang til følelser som trener opp evner til naturlig samspill i en gruppe, både verbalt og nonverbalt. Det skal stimuleres til godt samarbeid i kreative prosesser gjennom fokus på kommunikasjon og samhandling. Videre dreier det seg om grunnleggende skuespillerteknikk hvor rolleutvikling og tekstformidling vil stå sentralt. Undervisningen vil være organisert i større og mindre grupper, samt noe individuelt arbeid. Undervisningen vil være teoretisk og praktisk.

Auditionteknikk

Faget omhandler hvordan man forbereder seg til opptaksprøver og audition innen sang, dans og skuespill. Valg av materiale innen sang, koreografi og monolog som skal fremføres vil stå sentralt. Videre dreier det seg om presentasjon av seg selv, kroppsspråk og verbal kommunikasjon. Undervisningen vil være praktisk og organisert i gruppe med stor grad av individuell oppfølging.

Andre fag

Pardans, spansk dans, stepp og kosthold.

Studietur til Oslo og London


Vi reiser til Oslo for å besøke høyskoler innen dans og musikkteater, for å bli bedre kjent med studiene, lærerne og lokalene. Vi ser på undervisning og noen steder får vi lov til å delta på timer. London er en av verdens viktigste kulturbyer og turen vil være fylt med spennende fagrelaterte opplevelser. Vi besøker interessante skoler. Det vil bli workshops i dans og teater / improvisasjon og vi vil se musikaler og danseforestillinger. Turene er med på å styrke samholdet i gruppen og gi inspirasjon til videre arbeid. Turene er ikke inkludert i studieavgiften.

Året på MOTIO innebar hardt arbeid, men også mye glede og latter. Jeg opplevde å ha entusiastiske, erfarne og dedikerte pedagoger som virkelig ga meg den kunnskapen jeg trengte for å strekke meg videre innen musikal og dans.

Hannah Therese Linge Engen

Våre lærere


Motio sine lærere er dedikerte og har lang erfaring innen dans og musikal. De brenner for faget og leverer kvalitet hver dag. Klikk på knappen under for å bli bedre kjent med dem!

Eg er utrulig takknemlig for at MOTIO gav meg den kickstarten eg trengte for verkelig å satse på dans! Nå studera eg samtidsdans ved Trinity Laban i London.

Jon Wrede Hope

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn studenter fra 16 år og oppover. Alle søkere blir kalt inn til opptaksprøve. Kandidatene blir testet i dans og evt. sang for å kartlegge bevegelighet, styrke, koordinasjon, bevegelsesglede, rytmefølelse og musikalitet. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet og studenter har rett til lån i Lånekassen.

Opptaksprøve: Rullerende opptak.
Skolepenger: 43 000,-

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger.
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk.
  • Rytme og musikalitet.
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid.

Opptaksprøve

Send inn søknadskjema, så kontakter vi deg angående opptaksprøve.

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi